Nấm Linh chi Hàn Quốc – 1 kgs

1,800,000 

??? Nấm Linh chi Hàn Quốc – 1 kgs
? Hộp đã cắt lát   : 1.850.000đ /hộp
? Hộp Nấm nguyên tay : 1.800.000đ /hộp
? Hàng order , ngày nhận đơn & trả đơn từ 3 – 7 ngày nha khách iu ???❤️

Nấm Linh chi Hàn Quốc – 1 kgs

1,800,000